isabad-blog-update-history

تاریخچه بروزرسانی افزونه اپن کارت پیگیری سفارش

OrderFollowUp 3.4.1 • OpenCart 3.0.x

07/24/2019


– رفع باگ: رفع یک باگ در کرون جاب
– رفع باگ: رفع یک مشکل با عدم نمایش محصولات شرطی


OrderFollowUp 3.4 • OpenCart 3.0.x

09/07/2017


– بهبود: سازگاری با OpenCart 3.0.x


OrderFollowUp 2.4.3 • OpenCart 2.0.x to 2.3.x

07/24/2019


– رفع باگ: رفع اشکالات جزئی


OrderFollowUp 2.4.2 • OpenCart 2.0.x to 2.3.x

03/07/2017


– بهبود: افزودن متغیر “SERVER_NAME” برای بررسی و پشتیبانی بهتر کرون جاب


OrderFollowUp 2.4.1 • OpenCart 2.0.x to 2.3.x

11/25/2016


– بهبود: بررسی ارسال ایمیل تکراری.


OrderFollowUp 2.4 • OpenCart 2.0.x to 2.3.x

09/17/2016


– ویژگی جدید: افزودن ویژگی لغو اشتراک
– بهبود: سازگاری بهتر با OpenCart 2.3.x
– بهبود: بهبود فایل های نصب
– رفع باگ: رفع مشکل کرون جاب روی Opencart 2.3.x


OrderFollowUp 2.3.9 • OpenCart 2.0.x to 2.3.x

09/07/2016


– بهبود : OpenCart 2.3.x compatibility.


OrderFollowUp 2.3.8 • OpenCart 2.0.x to 2.2.x

06/14/2016


– ویژگی جدید: حذف سوابق ثبت شده افزونه پیگیری سفارش اپن کارت.


OrderFollowUp 2.3.7 • OpenCart 2.0.x to 2.2.x

03/23/2016


– بهبود : سازگاری با OpenCart 2.2.x.


OrderFollowUp 2.3.6 • OpenCart 2.x

16/02/2016


تغییرات جزئی مدیر برنامه.


OrderFollowUp 2.3.5 • OpenCart 2.x

11/02/2016


– رفع باگ: رفع مشکل فیلتر محصولات


OrderFollowUp 2.3.4 • OpenCart 2.x

09/02/2016


– رفع باگ: تغییر منطق برای بررسی گروه مشتری.


OrderFollowUp 2.3.3 • OpenCart 2.x

13/10/2015


– سازگاری با OpenCart 2.1.x


OrderFollowUp 2.3.2 • OpenCart 2.0.x

06/10/2015


اضافه کردن قابلیت هایی که به شما امکان می دهد گروه های مختلف مشتری را برای هر پیگیری مشخص کنید.


OrderFollowUp 2.3.1 • OpenCart 2.0.x

09/01/2015


– رفع باگ


OrderFollowUp 2.3 • OpenCart 2.0.x

07/16/2015


کدهای کوتاه نام {first_name} ، نام خانوادگی {last_name} و شناسه سفارش {order_id} در قسمت موضوع اضافه شد.
کد کوتاه برای محصولات سفارش داده شده اضافه شد. از {order_products} استفاده کنید.
رفع اشکالات جزئی.


OrderFollowUp 2.2 • OpenCart 2.0.x

06/24/2015


– افزودن فیلتر کردن برر اساس محصولات سفارش داده شده برای الگوها
نام برای الگوها در ماژول اضافه شد
کد منسوخ شده حذف شد
رفع سازگاری برای OpenCart 2.0.3.x
– رفع اشکالات جزئی


OrderFollowUp 2.1 • OpenCart 2.0.1.x

12/12/2014


– Added compatibility fixes for OpenCart 2.0.1.x


OrderFollowUp 2.0 • OpenCart 2.0.0.x

12/04/2014


– سازگاری کامل با OpenCart 2.0
– استفاده از ocmod
– سازگاری با نسخه OpenCart 2.0+.
– رفع باگ


OrderFollowUp 1.4.7 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

11/25/2016


– بهبود: چک ارسال ایمیل تکراری.
– بهبود: هنگام راه اندازی چند فروشگاهی ، بهتر است نام فروشگاه و ایمیل شناسایی شود.


OrderFollowUp 1.4.6 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

06/17/2016


– رف باگ: رفع مشکل بررسی گروه مشتری.


OrderFollowUp 1.4.5 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

06/16/2016


– رفع باگ: یکپارچه سازی فهرست تنظیمات.
– رفع باگ: افزودن امکان بررسی اینکه یک گروه کاربری انتخاب شده است یا خیر.


OrderFollowUp 1.4.4 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

06/14/2016


– ویژگی جدید: حذف سوابق ثبت شده.


OrderFollowUp 1.4.3 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

09/02/2015


– رفع باگ: تغییر منطق برای بررسی گروه مشتری.


OrderFollowUp 1.4.2 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

06/10/2015


اضافه کردن قابلیت هایی که به شما امکان می دهد گروه های مختلف مشتری را برای هر پیگیری مشخص کنید.


OrderFollowUp 1.4.1 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

08/10/2015


– رفع اشکالات جزئی


OrderFollowUp 1.4 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

07/16/2015


کدهای کوتاه نام {first_name} ، نام خانوادگی {last_name} و شناسه سفارش {order_id} در قسمت موضوع اضافه شد.
کد کوتاه برای محصولات سفارش داده شده اضافه شد. از {order_products} استفاده کنید.

رفع اشکالات جزئی.


OrderFollowUp 1.3 • OpenCart 1.5.5.x to 1.5.6.x

06/24/2015


افزودن فیلتر کردن برر اساس محصولات سفارش داده شده برای الگوها
نام برای الگوها در ماژول اضافه شد
کد منسوخ شده حذف شد
– رفع اشکالات جزئی


OrderFollowUp 1.2 • OpenCart 1.5.4.x to 1.5.6.x

12/04/2014


– افزونه شورت کد شناسه سفارش به ایمیل
– رفع مشکل شناسه زبان برای وضعیت های سفارش
اصلاحات جزئی


OrderFollowUp 1.1 • OpenCart 1.5.4.x to 1.5.6.x

12/04/2014


منطق را برای ایمیل ها کاملاً بازنویسی کنید
اکنون می توانید پیگیری هایی را برای سفارشات بالاتر از قیمت کلی سفارش ارسال کنید
ویژگی تخفیف اضافه شده است
رفع در عملکرد چند زبانه
رفع در عملکرد چند فروشگاه
بهبود پایداری
اصلاح مجدد کد و سایر رفع اشکالات جزئی


OrderFollowUp 1.0 • OpenCart 1.5.4.x to 1.5.6.x

 

12/04/2014


– انتشار اولیه

 

دیدگاهتان را بنویسید