isabad-blog-update-history

تاریخچه بروزرسانی افزونه اپن کارت پس زمینه سفارشی برای صفحات

پس زمینه سفارشی برای صفحات 3.3.1 • اپن کارت 3.0.x

01/12/2018


– سازگار با اپن کارت 3.0.x


پس زمینه سفارشی برای صفحات 2.3.1 • اپن کارت 2.0.x تا 2.3.x

01/12/2018


– رفع باگ: اکنون تنظیمات طرح ماژول به درستی روی OpenCart کار می کنند. اپن کارت 2.3.x.
– ارتقاء: سازگاری با قالب جورنال.


پس زمینه سفارشی برای صفحات 2.3 • اپن کارت 2.0.x تا 2.3.x

04/07/2017


– ویژگی: پیش زمینه ها را نیز در صفحاتی که بخشی از URL آنها مطابقت دارد اعمال کنید


پس زمینه سفارشی برای صفحات 2.2 • اپن کارت 2.0.x تا 2.3.x

10/10/2016


– سازگار با اپن کارت 2.3.x


پس زمینه سفارشی برای صفحات 2.1 • اپن کارت 2.0.x تا 2.2.x

04/14/2016


– سازگار با اپن کارت 2.2.x


پس زمینه سفارشی برای صفحات 2.0.1 • اپن کارت 2.x

12/13/2014


– سازگار با اپن کارت 2.0.1.x


پس زمینه سفارشی برای صفحات 2.0 • اپن کارت 2.0.0.x

12/04/2014


– Fully سازگار با اپن کارت 2.0
– تمامی نسخه های با سازگار با اپن کارت 2.0+ سازگار می باشد.


پس زمینه سفارشی برای صفحات 1.2.1 • اپن کارت 1.5.4.x تا 1.5.6.x

10/15/2015


– رفع باگ: رفع مشکل زمان ذخیره سازی در مدیریت


پس زمینه سفارشی برای صفحات 1.2 • اپن کارت 1.5.4.x تا 1.5.6.x

12/04/2014


– استفاده از آخرین بوت استرپ توییتر
– استفاده از آخرین نسخه Font-Awesome
– رفع اشکالات مختلف


پس زمینه سفارشی برای صفحات 1.1 • اپن کارت 1.5.4.x تا 1.5.6.x

12/04/2014


– Bootstrap 3.0


پس زمینه سفارشی برای صفحات 1.0 • اپن کارت 1.5.4.x تا 1.5.6.x

 

12/04/2014


– انتشار اولیه

 

دیدگاهتان را بنویسید