بزودی نسخه 4 اپن کارت به صورت کامل از سایت رسمی اپن کارت opencart.com انتشار میشود . در حال حاضر نسخه فعلی 4.0.0.0 میتوانید از گیت هاب مشاهده کنید

 

اپن کارت 4